Иргэдийн анхааралд

ЭМСайдын 2021 оны 9 сарын 3 ны А/547 шинэ тушаалын дагуу шинж тэмдэггүй ойрын хавьтлаас шинжилгээ авахыг зогсоох, шинж тэмдэгтэй хавьтлыг эмнэлзүйгээр оношлон шинжилгээгүйгээр эмчилгээнд хамруулах, гэрийн тусгаарлалтын ойрын хавьтлуудын хувьд 6 дахь.хоногийн тандалтын шинжилгээг шинж тэмдэггүй хүнээс авахгүй байх, жирэмсэн ба хавсарсан суурь өвчтэй, эрсдэлт бүлгийн хавдар, гемодиализ эмчилгээ, эрхтэн шилжүүлэх мэс засал эмчилгээний дараа, 55-аас дээш насны ахмад настан, дархлаажуулалтанд хамрагдаагүй бүлгийн зэрэг эрсдэлт бүлэгтээ ковидын түргэвчилсэн тест, PCR шинжилгээ хийж тушаал хэрэгжүүлж ажиллаж эхэллээ.