ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Байгалийн голомтот зоонозын халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээний ажлын хүрээнд салбар дундын хамтын ажиллагааг чанаржуулах био аюулгүй ажиллах нөхцөлийг үе шаттай бүрдүүлэх

НИЙСЛЭЛИЙН ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ТӨВ

Мэдээ Мэдээлэл

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

Иргэдийн анхааралд

Дэлгэрэнгүй

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ТӨВ

ЗӨВӨЛГӨӨ