НИЙСЛЭЛИЙН ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ТӨВ

Удирдлага үйлчилгээний тасаг

Тандалтын тасаг

Лабораторийн тасаг