Түүхэн замнал

1982-1991 он “Гоц халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах станц” (ГАХӨС)
1992-2006 он “Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх газар” (БГХӨТГ)
2007-2012 он “Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв” (БГХӨСТ)
2012 оноос “Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төв” (НЗӨСТ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *