Үндсэн чиг үүрэг

НЗӨСТӨВИЙН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

1. Зоонозын халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэх арга хэмжээ.
– Зонхилон тохиолдох халдварт өвчний байгалийн голомтын болон хүн амд суурилсан идэвхитэй тандалт судалгаа
– Зоонозын халдварт өвчний эрсдэлтэй обьектын эрсдэлийг тогтоох лабораторид суурилсан хяналтын шинжилгээ
– Зоонозын халдварт өвчний эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа
– Зоонозын халдварт өвчний зорилтод бүлэгт чиглэсэн мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа
– Зоонозын халдварт өвчний талаар эмч, мэргэжилтнүүдийн чадавхийг дадлагажуулах сургалт
– Зоонозын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэл, мэрэгчгүйтгэл, шавжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа.

2. Зоонозын халдварт өвчний хариу арга хэмжээ
– Зоонозын халдварт өвчний яаралтай дуудлагын тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах
– Зоонозын халдварт өвчний мэдээ мэдээллийгсолилцох
– Зоонозын халдварт өвчний сэжигтэй хүн, зэрлэг амьтдын хэл хорогдын яаралтай дуудлагын тусламж үйлчилгээ
– Зоонозын халдварт өвчний хүний өвчлөлийн голомтыг цомхотгон дарах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *