САЙН ТУРШЛАГА-2018

43036608_562010040920251_6940123489080705024_n
Нийслэлийн эрүүл мэнгдийн байгууллагын тусламж үйлчилгээнд тэргүүн туршлага нэвтрүүлэх, бүтээлч, оновчтой санал, санаачлагыг дэмжих замаар тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилго бүхий “САЙН ТУРШЛАГА-2018” арга хэмжээнд оролцлоо.

Тус арга хэмжээнд манай байгууллага “Эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд хийсэн бруцеллёз өвчний тархвар судлалын тандал судалгаа” сэдвээр оролцлоо.

43138849_707825012909775_6632677188728520704_n

 

43128024_304826843445008_5339820469887434752_n

43105923_2046617428984298_8358850138701037568_n

43160136_701777920199265_7576691892079820800_n

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *