ЁС ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны “Сахилга хариуцлагыг чангатгах тухай” 01 тоот албан даалгавар, Эрүүл мэндийн сайдын “Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нийгмийн баталгааны чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг эрчимжүүлэх” тухай 2018 оны 02 тоот албан даалгаварын хэрэгжилтыг хангах зорилгоор 2018 оныг системийн хэмжээнд “Ёс зүйн, хариуцлага тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах” жил болгон зарласан.

Энэхүү жилийн хүрээнд манай байгууллага ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх 3 сарын аян зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд байгууллагын нийт 21 ажилтануудыг байгууллаггын лого бүхий ижил хувцас болон энгэрийн тэмдэгээр жигдрүүлж өмсүүлж хэвшүүллээ.img_0050 img_9866 img_9871

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *