ЯВГАН АЯЛАЛД ОРОЛЦЛОО

Багануур дүүрэгт “нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд “спорт явган аялал”-ыг “өдөр бүр-10000 алхалт” уриан дор 2018 оны 09 сарын 08-09 ны өдрүүдэд биеийн тамир спортын хороо, нийгмийн эрүүл мэндийн төв, дүүргийн хууль хүчний байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан явган аялалд манай баг хамт олон 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй идэвхтэй сайн оролцлоо.img_9942 img_9995 img_9952

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *