Цэвэрлэгээ хийгдлээ

23432985_1504869576273847_1572227085_o

Байгууллагын гадна орчин болон өөрийн хуваарьт газар болох 18-20 дугаар гэрлийн шонгийн хоорондох авто замын цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэн зохих шатны байгууллагад мэдээг хүргүүлэн ажиллалаа.

23379773_1504869636273841_698772068_o 23379778_1504869616273843_1672633702_o 23379810_1504869552940516_456298484_o 23379822_1504869629607175_964363489_o 23423602_1504869666273838_1412983607_o 23432205_1504869579607180_1722309470_o 23432815_1504869649607173_1896086959_o 23432985_1504869576273847_1572227085_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *