Хяналт, сэргийлэлтийн ажил хийгдэж байна

21762732_1878983072418490_6944815249200679445_o

Багануур дүүргийн “Хэрлэн” Авто тээврийн шалган бүртгэх товчоонд 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр Хэнтий аймгийн Чингис хотоос 2 ширхэг тарваганы тулам, Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумаас 1 ширхэг тарваганы тулам тээвэрлэгдэж ирснийг илрүүлж, Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төв нь дуудлагын дагуу лабораторийн шинжилгээнд хамруулаад байна.

Тус төв нь Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/594 дугаар захирамж, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2017 оны “Хүн, мал амьтны гоц халдварт тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн, яаралтай бэлэн байдлыг хангах тухай” А/109 дугаар тушаал, Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн даргын 2017 оны А/29 дугаар тушаалыг үндэслэн ажиллаж байгаа бөгөөд захирамжийн хугацаанд тарвагатай холбоотой 6 дуудлага хүлээн авч ажиллалаа.

Илрүүлсэн тарваганд тарваган тахал өвчний үүсгэгчийг илрүүлэх нян харах, нян судлал, ийлдэс судлалын шинжилгээнүүдийг хийж байна.

21686845_1878982819085182_849557832335399669_o 21687024_1878982205751910_2741995329175787574_o 21762732_1878983072418490_6944815249200679445_o 21765497_1878981905751940_9209651068725059285_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *