Daily Archives: October 1, 2018

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО

Багануур дүүргийн Засаг дарга, Онцгой комисс, Засаг даргын Тамгын газар түүний харьяа хэлтэс, алба, хороо, дүүргийн Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль” 91.85 оноо буюу “Дүүрэн хангалттай” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

Тус “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийг 5 үе шаттайгаар астрономийн 25, оперативын 434 цагийн багтаамжтай зохион байгууллаа.

Тус үзүүлэх сургуулиар манай байгууллага тарваган тахлын кейс дээр голлох байр суурьтайгаар штаб ажиллуулах, үзүүлэх сургалт бэлтгэх зэрэг хэлбэрээр оролцлоо.

img_0112

img_0106 img_0111     42876528_336059580488057_6214088980275658752_n 42826174_431694824026857_4007557013788688384_n 42875597_536441266826894_9207762480728637440_n 42809496_1410850925713545_3686504050884345856_n42959083_317067768877809_7586169381663539200_n