Category Archives: Шилэн данс

2017 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

%d0%b0%d0%bc%d0%b3%d0%b0%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%85%d2%af%d2%af

2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ

shilen_dans binder1

2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ

7-r-sarin-medee

2018 төсвийн төсөөлөл

shilen_dans 2018-oni-tusviin-tusuulul

2017 оны санхүүгийн хагас жилийн тайлан

2017-on-hagas-jiliin-tailan

2017 оны 06-р сарын мэдээ

shilen_dans shilen-dans

5 дугаар сарын мэдээ

shilen_dans 4-r-sarin-medee

4-р сарын мэдээ

shilen_dans 4-r-sarin-medee

3-р сарын мэдээ, өр авлагын мэдээ

shilen_dans

3-r-sarin-medee-pdf
3-r-sarin-uriin-1

2016 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

shilen_dans 2017-on-auditin-bielelt